Omslag Opvoedingsproblemen 4-12 jarigenHandleiding bij opvoedenOmslag Opvoedingsproblemen 0-4 jarigen

'Elk kind is een wonder en beloopt zijn eigen unieke levenspad. Als ouder(s) mag je het begeleiden, een hele taak waarbij je af en toe wel wat ondersteuning kunt gebruiken. Soms geef je teveel, soms te weinig sturing. Hoe bepaal je dit? Een kind heeft van nature genoeg veerkracht om dit aan te geven.
Een opvoedingsprobleem is dus een soort graadmeter, een kans om even pas op de plaats te maken en een verandering in te zetten.'

Over opvoeden en de problemen die daar soms bij horen schreef Drs. Marleen Oosterhof-van der Poel (1950), orthopedagoog en GZ-psycholoog twee boeken. Zij heeft een pioniersfunctie gehad in de methodiekontwikkeling (ortho)pedagogische thuisbegeleiding 0-12 jarigen in de jeugdgezondheidszorg in Friesland. Momenteel werkt zij freelance in de werkvelden van jeugdgezondheidszorg, jeugdzorg, GGZ en gehandicaptenzorg.

Via deze website zijn deze beide inspirerende boeken over de opvoeding te bestellen.